Skip to main content
Report, 2007

Angående kritik av kvaliteten på miljöövervakningens vattenanalyser på SLU i relation till miljömålsuppföljningen

Löfgren, Stefan

Published in


Publisher: Institutionen för miljöanalys

Editors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/14288