Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2006

Kväve till vårkorn - skördar fån 1000 försök under 40 år

Mattsson, Lennart

Abstract

Sammanfattning Drygt 1000 ettåriga kvävegödslingsförsök har analyserats med avseende på avkastning och kväveupptag. Produktionsfunktioner för ett stort antal grupperingar har bestämts för att be-skriva effekten av kväve till vårkorn på ett allmängiltigt sätt. En produktionsfunktion är ett bra hjälpmedel för att bestämma hur gödslingen ska anpassas för bästa lönsamhet beroende på omgivande faktorer. I norra Götaland och Svealand bör gödslingen ligga 10-15 kg högre än i Norrland och i södra Götaland. Vårkorn efter stråsäd som förfrukt bör gödslas mera än korn efter oljeväxter och korn efter sockerbetor. Tredjegradspolynom beskriver kväveresponsen för skörd på ett mer korrekt sätt än andra-gradspolynom. Det gäller i synnerhet vid kvävegivor i intervallet 0 till 150 kg per ha. Den mest trovärdiga beskrivningen över hela kväveintervallet från 0 till 240 kg erhålls genom att kombinera tredjegradskurvan med en rät linje

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2006, number: 59, pages: 13:1-13:7
Publisher: Södra jordbruksförsöksdistriktet

Conference

Växtodlings- och växtskyddsdagar

   SLU Authors

  • Mattsson, Lennart

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/14321