Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Bruka ner, föra bort eller bränna halm och andra skörderester

Mattsson, Lennart

Published in

ISBN: 91-88668-09-6
Publisher: Hushållningssällskapens Multimedia

   SLU Authors

  • Mattsson, Lennart

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/14322