Skip to main content
Factsheet, 2007

Försörjning av värmeverk med GROT eller klenstammar - Kalkyleringsmetod för skattning av kostnader vid lastbilstransport

Fjeld, Dag; Petterson, Magnus

Published in

Info från projektet Bioenergi från skogen
2007, number: INFO från projektet 125
Publisher: SLU-BTK

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Petterson, Magnus

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/14328