Skip to main content
Factsheet, 2007

Möjligheter för fler returtransporteroch minskad tomkörning vid biltransport av skogsbränsle

Fjeld, Dag; Karlsson, Michael

Published in

Info från projektet Bioenergi från skogen
2007, number: INFO från projektet 130
Publisher: SLU-BTK