Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2006

Inbjudande platser

Åkerblom, Petter

Keywords

utomhuspedagogik; skolgård; plats; Linné

Published in

Title: Uteklassrummet
ISBN: 978-91-976647-2-1
Publisher: Skolprojekt Linné/Nationellt centrum för biologi och bioteknik, Uppsala universitet