Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2007

Resultat från försök med randbarkning av björk

Lehtimäki, J; Nurmi, J

Published in

Info från projektet Bioenergi från skogen
2007, number: INFO från projektet 134
Publisher: SLU-BTK

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/14452