Skip to main content
Report, 2007

Strategier för urval av sjöar som ska ingå i den sexåriga omdrevsinventeringen av vattenkvalitet i svenska sjöar

Grandin, Ulf

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2007, number: 2007:10
Publisher: Instituionen för miljöanalys

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Environmental Assessment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/14474