Skip to main content
Factsheet, 2007

Skadedjur på hallon

Svensson, Birgitta

Abstract

Hallon är utsatta för många skadedjur som kan orsaka direkta skador genom att äta eller suga på de mogna bären, bita av blomknoppar eller förstöra skotten. Vilda hallon är en viktig källa när det gäller uppförökning av skadedjur. Genom att avlägsna vilda hallon i närheten av odlingen kan flera av dem reduceras i antal. Hallonodling i tunnel medger att många skadegörare kan stängas ute eller kommer för sent för att göra skada. Varmare och mer skyddat klimat i tunnel och växthus kan också medföra att både nya och gamla skadegörare orsakar skador genom att uppträda på nya tider och i flera generationer. Möjligheten till biologisk bekämpning förbättras vid odling i tunnel och växthus.

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2007, number: 11T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Svensson, Birgitta
Swedish University of Agricultural Sciences, Horticulture

UKÄ Subject classification

Horticulture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/14520