Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2007

Det finns många möjligheter för att vidare-förädla energiråvaror från skogen

Granö, U-P

Published in

Info från projektet Bioenergi från skogen
2007, number: INFO från projektet 140
Publisher: SLU-BTK

UKÄ Subject classification

Forest Science
Renewable Bioenergy Research

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/14526