Skip to main content
Factsheet, 2007

Försörjning av värmeverk med skogsbränsle -en enkel metod för skattning av lagerkostnader

Fjeld, Dag; Nilsson, S

Published in

Info från projektet Bioenergi från skogen
2007, number: INFO från projektet 138
Publisher: SLU-BTK

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Nilsson, S

UKÄ Subject classification

Renewable Bioenergy Research
Forest Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/14537