Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2007

Försörjning av värmeverk med skogsbränsle -en enkel metod för skattning av lagerkostnader

Fjeld, Dag; Nilsson, S

Published in

Info från projektet Bioenergi från skogen
2007, number: INFO från projektet 138
Publisher: SLU-BTK

    UKÄ Subject classification

    Renewable Bioenergy Research
    Forest Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/14537