Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2005

Hållbara landskap: Om behovet av ett helhetsperspektiv på skogens alla värden, samt ett utvecklingscentrum i Fredriksberg, Säfsenskogarna och Bergslagen

Angelstam, Per; Törnblom, Johan

Published in


Publisher: Ludvika kommun