Skip to main content
Report, 2005

Hållbara landskap: Om behovet av ett helhetsperspektiv på skogens alla värden, samt ett utvecklingscentrum i Fredriksberg, Säfsenskogarna och Bergslagen

Angelstam, Per; Törnblom, Johan

Published in


Publisher: Ludvika kommun

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, School for Forest Management
Swedish University of Agricultural Sciences, School for Forest Management

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Social Sciences
Forest Science
Economics and Business

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/14544