Skip to main content
Report, 2005

Målbilder för det skogliga sektorsmålet – hur går det med bevarandet av biologisk mångfald?

Angelstam, Per

Published in


Publisher: Skogsstyrelsen

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Fish and Aquacultural Science
  Social Sciences
  Landscape Architecture
  Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
  Economics and Business
  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/14545