Skip to main content
Book chapter, 2000

Vänern och dess tillflöden 1999

Sonesten, Lars; Eriksson, Lars; Herlitz, Eva; Persson, Gunnar; Weyhenmeyer, Gesa; Wiederholm, Ann-Marie; Wallin, Mats

Published in

Book title: Vänern - Årsskrift 2000
Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund