Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007Open access

Inventering av lövplantor och vegetation inom LIFE-projekt S/8483 ”Restaurering av lövskog i Söderåsens nationalpark” : slutrapport

Brunet, Jörg; Oleskog, Gunilla

Abstract

Denna rapport sammanfattar resultaten från inventeringar av lövplantor och vegetation inom tolv områden i Söderåsens nationalpark under åren 2003 till 2006. Efter fyra växtsäsonger visar planterade ekar i allmänhet hög överlevnad och god tillväxt. Bok visar sämre tillväxt och högre dödlighet än ek på hyggen och under björkskärm, men andelen överlevande plantor är här fortfarande tillfredställande. Bokplantering under granskärm har fungerat sämst och en relativt stor del av plantorna har dött eller stannat i tillväxten. Planterad avenbok visar hög överlevnad och god tillväxt efter två säsonger. Vegetationen i områdena har blivit artfattigare mellan 2003 och 2006 och det är främst störningsgynnade arter som har minskat. Kruståteln dominerar nu fältskiktet i alla områden utom ett. På äldre hyggen har hallon minskat kraftigt medan den har ökat på yngre hyggen tillsammans med mjölkört.

Published in

Arbetsrapport - Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap
2007, number: 32
Publisher: Institutionen för sydsvensk skogsvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet