Skip to main content
Factsheet, 2007

Övervakning av nedströmsvandrande fisk utökas

Lundqvist, Hans; Hallin, Ann-Katrin
Hallin, Ann-Katrin (ed.)

Keywords

smoltvandring; övervakning av nedströmsvandrande vildfisk; lax; havsöring; fortlöpande miljöanalys; sjöar och vattendrag

Published in

Miljöaktuellt
2007, number: 5
Publisher: Naturvårdsverket