Skip to main content
Report, 2002

Utvärdering av blandprov för vattenkemi i Vänern, Vättern och Mälaren

Sonesten, Lars; Wallin, Mats

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2002,
Publisher: Institutionen för miljöanalys, SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Wallin, Mats
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/14634