Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2002

Utvärdering av blandprov för vattenkemi i Vänern, Vättern och Mälaren

Sonesten, Lars; Wallin, Mats

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2002,
Publisher: Institutionen för miljöanalys, SLU