Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2007Open access

Pelargon- och begoniabakterios

Åkesson Ingrid; Persson Paula; Pettersson Maj-Lis

Abstract

Pelargonbakterios (Xanthomonas hortorum pv. pelargonii, syn. Xanthomonas pelargonii) och begoniabakterios (Xanthomonas axonopodis pv. begoniae, syn. Xanthomonas camperstris pv. be· goniae) är vanligt förekommande sjukdomar, som kan orsaka odlarna stora förluster. Bakterierna kan finnas i plantorna utan att plantorna uppvisar några symptom. Bakteriesjukdomarna är omöjliga att bekämpa när väl plantorna är angripna. Nya friska plantor i ett smittfritt växthus är bästa lösningen, men det är inte alltid lätt att uppnå. 

Published in

Faktablad om växtskydd. Trädgård
2007, number: 68 T
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • UKÄ Subject classification

   Horticulture

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/14635