Skip to main content
Book chapter, 2007

Miljöbedömning som verktyg för integrering av miljöfrågor i planering

Hilding-Rydevik; Tuija

Published in

Book title: MKB. Perspektiv på miljökonsekvensbeskrivning
Publisher: Studentlitteratur