Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2007

Djurvälfärd måste få kosta

Algers, Bo

Published in

Title: Mat, råvara och energi: En kunskapsresa i Linnés anda (Ed. E. Starendahl)
ISBN: 978-91-540-5996-6
Publisher: Forskningsrådet FORMAS