Skip to main content
Conference paper, 2007

Hur leva som kalv för att bli gammal ko?

Svensson Catarina, Hultgren Jan, Pehrsson Mats

Published in

Book title: Proc of Djurhälso- och utfodringskonferens
Publisher: Svensk Mjölk

Conference


Djurhälso- och utfodringskonferens