Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Skogsbruk på samhällets villkor. Skogsskötsel och skogspolitik under 150 år

Enander, Karl-Göran

Published in

Rapport (Sveriges Lantbruksuniversitet, Institutionen för skogens ekologi och skötsel)
2007, number: 2007- 1
Publisher: Inst f skogens ekologi och skötsel

UKÄ Subject classification

Forest Science

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/14833