Skip to main content
Report, 2005

Kan råproteinhalten i mjölkkofoderstater användas som parameter i modellberäkningar av ammoniakavgång från kostallar

Swensson, Christian

Published in


Publisher: Svensk Mjölk, Forskning

Authors' information

Swensson, Christian
Swedish University of Agricultural Sciences, Rural Buildings and Animal Husbandry

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use
Animal and Dairy Science
Veterinary Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/14837