Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book, 2003

Djur, svampar och växter i Sverige 2003 : Förteckning över antal arter per familj

Hansson H G, Hedström L, Gärdenfors Ulf, Hallingbäck Tomas, Hall Ragnar
Gärdenfors, Ulf (ed.)

Published in


Publisher: ArtDatabanken