Skip to main content
Report, 2003

Reglerad dränering. Topografiska och hydrologiska förutsättningar i södra Sveriges kustnära jordbruksområden

Joel, Abraham; Wesström, Ingrid; Linner, Harry

Published in

Avdelningsmeddelande / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik
2003, number: 03:1
Publisher: Institutionen för markvetenskap, Avdelningen för lantbrukets hydroteknik, SLU

  SLU Authors

  • Joel, Abraham

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
   • Wesström, Ingrid

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences
    • Linner, Harry

     • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

    UKÄ Subject classification

    Agricultural Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/1491