Skip to main content
Factsheet, 2007

Fångst av vegetationsdata och Natura 2000-habitat i fjällen genom flygbildstolkning i IRF med punktgittermetodik

Allard, Anna; Esseen, Per Anders; Holm, Sören; Högström, Mats; Marklund, Liselott; Reese, Heather; Nilsson, Björn; Wikberg, Jenny

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2007,
Publisher: SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Esseen, Per Anders
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Nilsson, Liselott
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Reese, Heather
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Wikberg, Jenny
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/14920