Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2007

Fångst av vegetationsdata och Natura 2000-habitat i fjällen genom flygbildstolkning i IRF med punktgittermetodik

Allard, Anna; Esseen, Per Anders; Holm, Sören; Högström, Mats; Marklund, Liselott; Reese, Heather; Nilsson, Björn; Wikberg, Jenny

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2007,
Publisher: SLU