Skip to main content
Factsheet, 2007

Utveckling av metodik för flygbildstolkning inom NILS landskapsrutor (5x5 km)

Marklund, Liselott; Allard, Anna; Egberth, Mikael; Holmgren, Johan; Högström, Mats; Nilsson, Björn; Olsson, Håkan; Skånes, Helle; Walter, Fredrik; Sundquist, Sture

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2007,
Publisher: SLU

Authors' information

Nilsson, Liselott
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Walter, Fredrik
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Skånes, Helle
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Sundquist, Sture
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/14921