Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2007

Utveckling av metodik för flygbildstolkning inom NILS landskapsrutor (5x5 km)

Marklund, Liselott; Allard, Anna; Egberth, Mikael; Holmgren, Johan; Högström, Mats; Nilsson, Björn; Olsson, Håkan; Skånes, Helle; Walter, Fredrik; Sundquist, Sture

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2007,
Publisher: SLU