Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Research article, 2007

Källpluralisten och dess inkluderade metodpaket

Myrdal, Janken

Published in

Historisk Tidskrift
2007, number: 3, pages: 495-504
Publisher: Svenska Historiska Föreningen