Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2007

Landskapsdata från Nationell Inventering av Landskapet i Sverige (NILS) : flygbildstolkning av 1km*1km rutan för år 2003

Esseen, Per Anders; Nilsson, Björn; Allard, Anna; Gardfjell, Hans; Högström, Mats

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2007, number: 169
Publisher: SLU