Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2007

Fjärranalys av skogar och våtmarker för modellering av vattenkvalitet

Ranneby Bo, Yu Jun

Abstract

I samband med källfördelningsmodellering har det visat sig att fjärranalys kan vara mycket användbart. Denna tillämpning ställer särskilda krav på fjärranalysmetoderna, t.ex. är det viktigt att arealskattningar för olika markslag är väntevärdesriktiga också för små delavrinningsområden. Detta är svårt att uppnå med traditionella metoder. Genom att använda probabilistisk klassificering är det möjligt att uppnå arealriktighet även för små områden. Metoden tillämpas på klassificering av skogs- och myrmark. Ett problem här är de stora fel, som skogs- och myrmaskerna är behäftade med. Genom att göra en samtidig (probabilistisk) klassning av skogs- och myrmarken och använda oss av tilläggsinformation får vi ett bra underlag för källfördelningsmodelleringen

Published in

Conference

Fjärranalysseminarium

   SLU Authors

  • UKÄ Subject classification

   Forest Science
   Landscape Architecture
   Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/15207