Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2007

Lönsamhet för produktionshöjande skogsskötselåtgärder hos Holmen skog – en fallstudie

Simonsen Rune, Rosvall Ola, Gong Peichen

Published in


Publisher: Skogforsk