Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2007

Utemiljö och utevistelse för äldre personer med vårdbehov

Bengtsson, Anna; Grahn, Patrik

Published in

Title: Kultur för livet. Abstracts och presentationer. Kultur, hälsa och livskvalitet i nordisk samverkan

Publisher: Region Skåne/Kultur Skåne; Kommunförbundet Skåne; Nordisk Kulturfond; Stockholms Läns Landsting

Conference

Kultur för livet