Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2007

Minken kan varna för kemikalier

Magnusson, Ulf; Persson, Sara; Hallin, Ann-Katrin

Keywords

Fortlöpande miljöanalys; djurhälsa; reproduktionsstörning; fortplantningsstörning; miljögift; mink

Published in

Miljöaktuellt
2007, number: 6
Publisher: Naturvårdsverket