Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2007

SLU utvärderar sjökalkning

Fölster, Jens; Hallin, Ann-Katrin

Keywords

fortlöpande miljöanalys; försurning; sjöar och vattendrag; kalkning

Published in

Miljöaktuellt
2007, number: 7Publisher: International Data Group (IDG)

    UKÄ Subject classification

    Fish and Aquacultural Science
    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/15237