Skip to main content
Book, 2003

Markstrukturindex mäter hur jorden mår. I: Mot sockerskörd på Europanivå. En kunskaps- och inspirationsbok för svensk betodling. Sockernäringens Betodlings Utveckling (SBU), 43-45. ISBN 91-631-3477-2

Berglund, Kerstin

Published in


Publisher: Sockernäringens Betodlings Utveckling (SBU), 43-45. ISBN 91-631-3477-2

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/1530