Skip to main content
Report, 2007

Observationsfält på åkermark. Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 2005/06 samt en långtidsöversikt

Johansson, Göran; Gustafson, Arne

Published in

Teknisk rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdslära)
2007, number: 115
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdlära

Authors' information

Johansson, Göran
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences
Gustafson, Arne

Associated SLU-program

Eutrophication

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/15315