Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Observationsfält på åkermark. Avrinning och växtnäringsförluster för det agrohydrologiska året 2005/06 samt en långtidsöversikt

Johansson, Göran; Gustafson, Arne

Published in

Teknisk rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdslära)
2007, number: 115
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet. Institutionen för markvetenskap. Avdelningen för vattenvårdlära

   SLU Authors

  • Johansson, Göran

   • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  Associated SLU-program

  Eutrophication

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/15315