Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Uppföljning av utrednignen: Skador på mark och vegetation i de svenska fjällen till följd av barmarkskörning

Christensen, Pernilla; Sundquist, Sture

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2007, number: 185Publisher: SLU