Skip to main content
Report, 2007

Uppföljning av utrednignen: Skador på mark och vegetation i de svenska fjällen till följd av barmarkskörning

Christensen, Pernilla; Sundquist, Sture

Published in

Arbetsrapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig resurshushållning
2007, number: 185
Publisher: SLU

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management
Sundquist, Sture
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Resource Management

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/15358