Skip to main content
Report, 2003

pH och basmättnad i kalkförsöken. I Skåneförsök 2002. Jordbruksförsöksverksamheten i Skåne län, Meddelande 69, 112-115

Mattsson, Lennart

Published in

Jordbruksförsöksverksamheten i Skåne län
2003, number: 69
Publisher: Jordbruksförsöksverksamheten i Skåne län, Meddelande 69, 112-115

Authors' information

Mattsson, Lennart
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Soil Sciences

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/1538