Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Växtnäringsförluster i småjordbruksdominerade avrinningsområden 2005/2006. Årsredovisning för miljöövervakningsprogrammet Typområden på jordbruksmark

Kyllmar, Katarina; Grill, Kristina

Published in

Ekohydrologi
2007, number: 98
Publisher: SLU/Inst f Markvetenskap/avd f Vattenvårdslära

    SLU Authors

   • Kyllmar, Katarina

    • Department of Soil Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

   UKÄ Subject classification

   Agricultural Science

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/15424