Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2007

Synpunkter på inlägg om hävdintensitet

Lennartsson, Tommy; Wissman, Jörgen; Helldin, Jan Olof

Published in

HagmarksMistra, Årsrapport
2007, pages: 18-21
Title: HagmarksMistra, Årsrapport 2006
Publisher: Centrum för biologisk mångfald