Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2007

Hur påverkar ras och säsong var och vad nötkreatur betar?

Hessle, Anna; Wallin, Karin; Bertilsson, Jannicke; Wissman, Jörgen

Published in

HagmarksMistra, Årsrapport
2007, pages: 39-41
Title: HagmarksMistra, Årsrapport 2006
Publisher: Centrum för biologisk mångfald