Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2007

Ett mobilt system utomhus för köttdjur under vinterhalvåret

Salomon, Eva; Aronsson, Helena; Geng, Qiuqing; Kumm, Karl-Ivar; Lidfors, Lena; Lindgren, Kristina; Torstensson, Gunnar; Ulen, Barbro

Published in

Title: Proc. från Ekokonferensen "Mat i nyttigt klimat"

Publisher: Centrum för uthålligt lantbruk (CUL)

Conference

Ekokonferensen "Mat i nyttigt klimat"