Skip to main content
Conference abstract, 2007

Smittspridning och djurskydd i småskaliga besättningar

Hammarberg, Karl-Erik

Published in

Veterinärmötet
2007, pages: 99-99
Book title: Proc. från Veterinärkongressen
Publisher: Sveriges Veterinärförbund

Conference


Veterinärkongressen

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Veterinary Science
  Animal and Dairy Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/15627