Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference abstract2007

Smittspridning och djurskydd i småskaliga besättningar

Hammarberg, Karl-Erik

Published in

Veterinärmötet
2007, pages: 99-99 Title: Proc. från Veterinärkongressen

Publisher: Sveriges Veterinärförbund

Conference

Veterinärkongressen

    UKÄ Subject classification

    Veterinary Science
    Animal and Dairy Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/15627