Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2007

Biomassa i Sverige – en stor resurs men ändå inte tillräcklig

Börjesson, P; Linder, Sune; Lundmark, Tomas

Published in

Title: Bioråvaror – till vad och hur mycket?
ISBN: 978-91-540-5995-9
Publisher: Formas