Skip to main content
Magazine article, 2003

Naturhänsyn satt under lupp. Privata skogsägare i Bockara med i stor undersökning

Axelsson; Lindgren, Christina

Keywords

Privatskogsbruk; naturvårdshänsyn; motiv; kontinuerliga gallringar

Published in

Barometern-Oskarshamnstidningen
2003, volume: 162, pages: 1-5
Publisher: Gunilla Andreasson

Authors' information

Axelsson Lindgren, Christina
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Planning Alnarp

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture
Forest Science
Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/1569