Skip to main content
Report, 2007

Skyddseffekter mot snytbaggeskador för permetrin, cypermetrin, imidakloprid och Conniflex

Wallertz, Kristina; Petersson, Magnus; Johansson, Ulf; Örlander, Göran

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Asa försökspark)
2007, number: 3
Publisher: SLU