Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2007

Skyddseffekter mot snytbaggeskador för permetrin, cypermetrin, imidakloprid och Conniflex : Sammanställning av förösk anlagda 2002-2005 på Asa och Tönnersjöhedens försöksparker

Wallertz, Kristina; Petersson, Magnus; Johansson, Ulf; Örlander, Göran

Published in

Rapport (Sveriges lantbruksuniversitet, Asa försökspark)
2007, number: 2007:3
Publisher: SLU